بیزه دنیاده عنایت ایلین فاطمه دی یر یوزون نوریله جنت ایلین فاطمه دی خلق ایدوب عالمی خلاق سماوات و زمین آدینی خلقته زینت ایلین فاطمه دی

..

تسلیت ایرانم

.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

بسوز ای دل که امروز اربعین است / عزای پور ختم المرسلین است قیام کربلایش تا قیامت /سراسر درس، بهر مسلمین است

سال 1396

سال 1396

سال 1396
برگزاری پنل های تخصصی به مناسبت هفته پژوهش

برگزاری پنل های تخصصی به مناسبت هفته پژوهش

برگزاری پنل های تخصصی به مناسبت هفته پژوهش
13 آبان تاریخ 3 واقعه بزرگ در ایران

13 آبان تاریخ 3 واقعه بزرگ در ایران

13 آبان تاریخ 3 واقعه بزرگ در ایران
برگزاری جلسه هم اندیشی مربیان مرکز ASD

برگزاری جلسه هم اندیشی مربیان مرکز ASD

برگزاری جلسه هم اندیشی مربیان مرکز ASD
دی ان ان