بیزه دنیاده عنایت ایلین فاطمه دی یر یوزون نوریله جنت ایلین فاطمه دی خلق ایدوب عالمی خلاق سماوات و زمین آدینی خلقته زینت ایلین فاطمه دی

..

تسلیت ایرانم

.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

بسوز ای دل که امروز اربعین است / عزای پور ختم المرسلین است قیام کربلایش تا قیامت /سراسر درس، بهر مسلمین است

سال 1396
سال 1396
سال 1396
حلول ماه ربیع الاول مبارک
حلول ماه ربیع الاول مبارک
انشاالله با طلوع اولین روز ربیع الاول🌺 شادی بر شماطلوع كند وهرگزپايانےبرآن نباشد و به ارزوی قلبی خود برسید حلول ماه ربیع الاول...
حلول ماه ربیع الاول مبارک
تسلیت بر ایرانم
تسلیت بر ایرانم
تسلیت بر ایرانم
🏴 ایرانم تسلیت  کشته و زخمی شدن جمع زیادی از هموطنان عزیزمان در حادثه زلزله  را به همه...
🏴 ایرانم تسلیت کشته و زخمی شدن جمع زیادی از هموطنان عزیزمان در حادثه زلزله را به همه...
🏴 ایرانم تسلیت کشته و زخمی شدن جمع زیادی از هموطنان عزیزمان در حادثه زلزله را به همه...
دی ان ان