Menu
پنجشنبه, 12 تیر,1399

مرکز مهارتهای پیشرفته ASD

مرکز مهارتهای پیشرفته ASD

مرکز مهارتهای پیشرفته جوار دانشگاه زنجان

 

موثرترین و مهمترین عامل در فرآیند تغییر، برنامه های نوسازی، توسعه، نوآوری، تحول و تکامل جامعه، انسانها هستند نه سرمایه ها و منابع مادی آن. منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملتها را تشکیل میدهد. کشوری که نتواند مهارت و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره برداری کند قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد. مکانیزم نهادی اصلی برای توسعه مهارتها و دانش انسان، نظام آموزشی است. در این راستا آموزش افراد تحصیلکرده از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده و اشتغال دانش آموختگان از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورهای مختلف بوده است. این توجه به لحاظ اهمیت بازار کار به عنوان مرکز ثقل اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ نقش اجتماعی می باشد که به افراد دانش آموخته برای نیل به اهداف توسعه کشور محول می شود. امروز تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در جامعه ایران به دلایل مختلف بسیار بالا است. از این رو دانشگاهها، هم باید به این نیاز عظیم اجتماعی پاسخ دهند و هم پاسخگوی نیازها و تقاضای صاحبان صنایع باشند. برای این منظور آنها باید به تولید دانش و روز آمد کردن آموزشهای دانشگاهی در جهت کاربست این دانشها با محور بودن زندگی و رفع نیازهای بخشهای مختلف اقتصادی، صنعتی و کشاورزی تاکید نمایند. اما متاسفانه در کشورهای در حال توسعه برخلاف کشورهای توسعه یافته بین مراکز آموزش عالی با بنگاه های اقتصادی و صنعتی رابطه تنگاتنگی وجود ندارد. به عبارت دیگر رشته های دانشگاهی بر اساس نیاز بنگاههای اقتصادی و صنعتی طراحی نشده اند و از آنجا که دانش آموختگان مراکز آموزش عالی توانایی تبدیل آموخته های علمی به یافته های کاربردی و عملیاتی را کسب نکرده اند سهم ناچیزی در بازار تولید و صنعت کشور دارند. لذا به استدلالهای حاضر تلاش شده است تا به آثار مثبت آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان راه حل و عامل تخفیف یا از میان بردن خلا میان دانشگاه و صنعت توجه بسیاری گردد. مرکز آموزش مهارت های فنی و حرفه ای پیشرفته دانشگاه زنجان در سال 1388 تاسیس و با درنظر گیری میزان سطح علمی دانشجویان و اساتید دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره های پیشرفته مهندسی تحت آموزش اساتید بنام استانی و کشوری زیر نظر اداره کل  فنی و حرفه ای استان زنجان نمود. این مرکز با برگزاری دوره های متنوع مهندسی و آموزشهای اشتغال محور در طول سال نقش قابل توجهی در بالا بردن سطح علمی و مهارتی دانشجویان و اقشار مختلف مردم و تبیین اهداف توسعه کشور کرده است.

دی ان ان